دانشــــــــــگاه آزاد امــــــــارات می‌تواند یکی از گــــــــــزینه‌های مطــــــــــــلوب و قابل دســـــــــــترس برای افــــــــــرادی باشد که مایل به تحصـــــــــــــــیل در یکی از مقاطـــــع کارشــــــــــــــناسی، کارشناسی ارشد و یا دکتری تخصـــــــصی خارج از کشـــــــــــــــور بوده و به دنبال شــــــهری نزدیک به ایران، امن و مطــــــــــمئن هســـتند.  پذیرش در مقـــــــــــــطع کارشـــــــــــناسی از طـــــریق بررســــــی ســــــــــــــوابق تحصــــــــیلی و پذیرش در مقـــــــــاطع کارشــــــــــــــناسی ارشد و دکتری تخصصی از طــــــــریق بررسی ســـــــوابق تحصـــــــــــــــیلی و مصاحبه اختصــــــــــــاصی انجام می‌شود. دارندگان مدارک زیر برای تحصـــــــــــــــــــیل در واحـــــد امـــــــارات می توانند فرم ثبت‌نام اولیه را تکمیل و ارســـــــــــال نمایند 

مقطع کارشناسی

دیپلم نظام آموزشی نظام جدید  ۳-۳-۶ 

دیپلم دوره چهار ساله نظام قدیم آموزش متوسطه

دیپلم هنرستان نظام قدیم چهار ساله

گواهی‌نامه دوره پیش‌دانشگاهی

مدرك کاردانی    فوق دیپلم

 مقطع کارشناسی ارشد

کارشناسی لیسانس

کارشناسی ارشد  فوق لیسانس

صادره از دانشگاه آزاد اســـــلامی یا سایر دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی مورد تأیید وزارت علوم، تحقـیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 مقطع دکتری تخصصی

کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)  در رشته مربوطه

صادره از دانشگاه آزاد اسلامی یا سایر دانشـــــگاه‌های معتبر داخلی و خارجی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ثبت نام